Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng sau đây trước khi sử dụng trang web tf88casino-vn.top. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sau đây.

Trước khi sử dụng trang web, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã đủ tuổi và có quyền hợp pháp để tham gia và sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các tài liệu và nội dung trên trang web tf88casino-vn.top bao gồm, nhưng không giới hạn, các thiết kế, đồ họa, logo, biểu tượng và các tài liệu khác đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên cấp phép cho chúng tôi. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Mọi hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Giới hạn trách nhiệm

Trang web tf88casino-vn.top không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào xuất phát từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính sẵn có của thông tin trên trang web này.

Bạn chịu mọi rủi ro khi sử dụng trang web này và có trách nhiệm tự bảo vệ mình khỏi các nguy cơ tiềm ẩn.

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của trang web và các dịch vụ liên quan mà không cần thông báo trước.

3. Quyền riêng tư

Mọi thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn.

  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
  • Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi hoạt động của người dùng trên trang web và cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa tốt hơn.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các liên kết đến trang web của bên thứ ba có thể được cung cấp trên trang web này.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email để biết thêm chi tiết về các điều khoản sử dụng.