Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc trên ổ cứng của thiết bị khi bạn truy cập vào trang web. Cookie được sử dụng để theo dõi hoạt động của người dùng, cung cấp dịch vụ và tăng cường trải nghiệm truy cập.

Các cookie có thể là cookie phiên hoặc cookie bền. Cookie phiên là cookie tạm thời và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt. Cookie bền sẽ lưu trữ trên ổ cứng của bạn trong một thời gian nhất định.

2. Mục đích sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ và chức năng của trang web, như nhận diện người dùng đã đăng nhập, tùy chỉnh nội dung và quảng cáo, phân tích dữ liệu và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Chúng tôi sử dụng cookie của bên thứ ba để phân tích và theo dõi thông tin về lưu lượng truy cập và hành vi người dùng trên trang web. Các bên thứ ba này bao gồm quảng cáo và đối tác phân tích dữ liệu của chúng tôi.

  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web, bao gồm số lần truy cập, trang web tham chiếu và thời gian duyệt trên trang web.
  • Cookie quảng cáo: Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp quảng cáo phù hợp với sở thích và quan tâm của bạn dựa trên lịch sử duyệt web của bạn.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm truy cập và một số chức năng trên trang web có thể không hoạt động đúng.

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng cookie, bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt hoặc từ chối sử dụng trang web. Bạn cũng có thể xóa các cookie đã được lưu trữ trên trình duyệt của mình.